Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jegerprøven

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av eit obligatorisk kurs og ein elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, kan du ta ein elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamenar gjennomførast elektronisk.

  Målgruppe

  Personar som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder småvilt) eller 16 år som ønskjer å drive jakt eller fangst.

  Kriterium/vilkår

  Jegerprøven kan takast av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan skje frå fylte 14 år til fylte 16 år. (Ein treng ikkje å ha teke jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan skje frå fylte 16 år til fylte 18 år. (Her blir det kravd at ein har klart jegerprøven, og at ein har teke skyteprøven for dei artane som det blir kravd for.)

  Pris for tenesta

  Når du skal gå opp til eksamen, må du betale eit eksamensgebyr.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Jegerprøve og opplæringsjakt
  Norges Jeger- og fiskerforbund

  Samarbeidspartnarar

  Studieorganisasjonar, vanlegvis lokallaga til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Kommunen har fullmakt til å gjennomføre jegerprøveeksamen. Sjå spesielt 
  Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst § 10.

  Forskrifter

  Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette blir kunngjort i lokalavisa. Kursarrangør/lærar har oversikt over eksamensdatoane.

  Skjema

  Registrer deg som jegerprøvekandidat
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen sender eksamenssvara til Jegerregisteret. Når du har fullført obligatorisk kurs og klart skriftleg eksamen, skriv kommunen ut bevis for at jegerprøven er teken.

  Klagemulighet

  Du kan ikkje klage på ein eksamen du ikkje har klart. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for kvart forsøk.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 21:25