Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fellingsløyve

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Når kan du jakte?
  Det er forskrift om jakt- og fangsttider som fastset noko som artar det kan jaktast på i Noreg og når jakta skal gjennomførast.
   
  Jakt og fangst er ikkje tillaten i tida frå og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikkje tillate å jakte på langfredag, påskeeftan eller fyrste påskedag.
   
  Miljødirektoratet har laga ei oversikt over landsdekkjande jakttider i perioden 1. april 2022 – 31. mars 2028.
   
  Kva kan du jakte?
  Småvilt
  Alle viltartar som ikkje er storvilt, blir rekna som småvilt. Alle jaktberre fuglar og artar som hare, bever, raudrev og mårdyra (unnateke jerv) blir derfor rekna som småvilt.
   
  Storvilt
  Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
   
  Fri jakt på fugl i fjorden og i havet
  Den frie jaktretten inneber at du kan jakte frå båt på fugl som ligg på eller flyg over sjøvatn, uavhengig av løyve frå grunneigaren. Den frie jakta på fjorden og i havet er ikkje knytt til grunneigarretten, men tilhøyrer alle norske statsborgarar og alle som har butt i Noreg det siste året, og som framleis bur i landet.
   
  Sjå meir hos Miljødirektoratet om jakt på strand og frå grunnar og skjær.

  Målgruppe

  Småvilt- og storviltjegerar.

  Kriterium/vilkår

  Alle jegerar må
  • vere 16 år, eller 18 år dersom du skal jakte storvilt
  • ha teke jegerprøven
  • vere registrert i Jegerregisteret
  • betale jegeravgift via jegerregisteret
  • ha gyldig jegeravgiftskort (digitalt eller på papir) og våpenkort
  • ha løyve frå grunneigar eller rettshavar.
  • sende inn  jakt- og fangstrapport til SSB, uansett om du har vore på jakt det året eller om du har vore på jakt utan å ha felt noko.
  Særskilt for storviltsjegerar
  • Ta skyteprøven dersom du jaktar storvilt med rifle. Du må ha med dokumentasjon under jakt.
  • Ha avtale om ettersøkshund dersom du skal jakte på elg, hjort eller rådyr.
  • Hjortejegerar må rapportere feltar dyr til valdansvarleg representant. Kommunane tek imot rapporteringa frå valdansvarleg representant og sørgjer for at dataa blir lagde i Hjorteviltregisteret.
  • Spør kommunen om det er krav til deg som jeger eller jaktrettshav om å rapportere opplysingar om viltbestande i jaktfeltet eller valdet ditt. Det kan for eksempel omfatte sett elg eller hjort, innsamling av kjevar, kjønnsorgan og liknande til analyse og bruk i forvaltinga.
  Særskilt for fangst
  • Fangstreiskapar som er sat ut, skal vere merka med namnet og adressa og telefonnummer til brukaren. Ved bruk av bås, må du, innan ti dagar før fangsten startar, melde frå til kommunen om type fangstinnretning, nøyaktig stadnamn og namn.
  • For snarefangst av rype skal det sendast skriftleg melding til kommunen ti dagar før fangsten tek til. Meldinga skal gi opplysingar om namnet, adressa, fangstområdet og fangstperioden til brukaren.
  • Seinast ti dagar etter utløpet av jakttida for rype i kommunen, skal fangstresultatet rapporterast inn av fangstmannen.
  • Miljødirektoratet har meir informasjon om reglar for fangst og sanking av egg og dun.

  Pris for tenesta

  Alle som skal utøve jakt, felling eller fangst i Noreg, må betale jegeravgift. I siste halvdel av mars sender Miljødirektoratet ut informasjon til jegerane om at dei må betale jegeravgift for komande jaktår, til innboksen i Altinn eller til postkassa.

  For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. Fellingsavgifta for elg og hjort skal betalast på den måten kommunen fastset.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:52