Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturar
  • Vanskelege forhold heime
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelle overførbare infeksjonar
  • Spiseforstyrringar
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vald eller overgrep
  Helsestasjonen er open på ettermiddagar, det er gratis og du treng ikkje bestille time.
  Alle som jobbar på helsestasjonen har teieplikt.
   
  Dersom du ikkje tidlegare har fått barnevaksinasjonar, vil du få tilbod om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

  Målgruppe

  Ungdom opp til 20 år.

  Pris for tenesta

  Tilbodet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelseteneste til born og unge under 20 år. Sjå

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kontakt den nærmaste helsestasjonen din. Du treng ikkje å tinge time.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

  Du kan også klage til Statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.

  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 21:17
  Gyldig fra
  2011-04-19