Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ergoterapeutar hjelper til med å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom helsa di og krava i kvardagen. Ein ergoterapeut gjer det mogleg for deg å utføre dei aktivitetane som er viktige i livet ditt.

  Ergoterapeuten

  • er meir opptatt av løysingar enn av problem
  • startar alltid med å spørje om kva som er viktig i livet ditt
  • undersøkjer og vurderer funksjonane dine, det du vil gjere og omgivnadene dine
  • formidlar og tilpassar tekniske hjelpemiddel og velferdsteknologi
  • legg til rette dei fysiske omgivnadene i heimen, i barnehagen, på skulen og på arbeidsplassen

  Ergoterapeutar hjelper til med å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom helsa di og krava i kvardagen. Ein ergoterapeut gjer det mogleg for deg å leve eit så aktivt liv som råd er.

  Tenesta går inn som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i private heimar.

  Målgruppe

  Alle som på grunn av nedsett funksjonsevne har utfordringar med aktivitetar i kvardagslivet.

  Kriterium/vilkår

  Kommunen vil gjere ei fagleg vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Ergoterapi er ein del av kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Sjå òg pasient- og brukarrettslova § 1-3 og  kapittel 7.

  Lover

  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:46
  Gyldig fra
  2017-08-25