Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktige meldingar om Koronaviruset:

Vi samlar all informasjon om situasjonen i Seljord kommmune, status, meldingar og lenkar til offentleg informasjon på ei eiga faktaside. Klikk her

Noko informasjon vert i tillegg lagt ut som nyheiter, sjå under "Aktuelt" på framsida. Du finn oversikt over alle nyheitene her - OBS! Sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort.
Vi brukar og Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, så får du opp mykje nyttig informasjon der. 

Les mer

Kunnskapsprøven - alkohollova

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Styrarar og avløysarar for sals- og skjenkjeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Dette kravet blir oppfylt ved at du består kunnskapsprøva. Løyvemyndigheita skal halde prøva innan to månader etter at det har teke imot melding om at du ønskjer å avleggje prøva.
  For å avleggje kunnskapsprøve kontaktar du det aktuelle løyvemyndigheita:

  • For kommunale sals- og skjenkjeløyve: Kommunen der verksemda blir utøvd, eller i heimkommunen
  • Statlege skjenkjeløyve for skip: Fylkesmannen i det fylket verksemda er registrert som løyvehavar
  • Statlege skjenkjeløyve for tog og fly: Helsedirektoratet

  Personar med tilknyting til Forsvarets befalsmesser kan avleggje prøva i den kommunen der verksemda blir utøvd eller i heimkommunen.
  Kunnskapsprøva i alkohollova er ei fleirvalsprøve med eit tilfeldig uttrekk av spørsmål frå ein database. Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar vere riktige.
  Ta med gyldig legitimasjon når du skal avleggje prøva.

  Målgruppe

  Styrarar og avløysarar i verksemder som har eller søkjer om sals- eller skjenkjeløyve

  Pris for tenesta

  Før du tar prøva, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøva kan du ta fleire gonger dersom du ikkje består. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve

  Forskrifter

  Alkoholforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:28
  Gyldig fra
  2011-04-19