Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Heimeundervisning

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Foreldre/føresette til elevar i grunnskulen kan undervise sine barn heime om dei meiner at dette er best ut frå ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunnar. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga i samarbeid med foreldra / dei føresette og kan også kalle inn barnet eller ungdommen til særskilte prøver. Dersom krava i lova til heimeundervisning ikkje er tilfredstilte, skal kommunen krevje at barnet byrjar i skule. Elevar som får heimeundervisning, har ikkje rett til spesialundervisning.

  Kommunen har ikkje plikt til å halde elevane med lærebøker og undervisningsmateriell når dei får heimeundervisning. Retten til heimeundervisning gir ikkje rett til økonomisk kompensasjon frå kommunen.

  Kriterium/vilkår

  Det blir ikkje kravd at du har formell pedagogisk kompetanse. Innhaldet i undervisninga må følgje dei vilkåra som er gitt i opplæringslova med forskrifter. Det må trekkjast grenser mellom privat heimeundervisning og skoleverksemd. Om du underviser barna til andre, er det skuleverksemd som må godkjennast av departementet.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

  Lover

  Opplæringslova
  Privatskolelova

  Retningslinjer

  Retten til privat hjemmeundervisning

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du melder skriftleg frå til kommunen om at du skal starte med heimeundervisning.

  Søknaden sendes til

   

   

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskular
  Telefon:35065100
  Postadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD
  Besøksadresse:Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD

  Kontaktpersoner

  Navn:Ingunn Haugland
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051321
  Epost:ingunn.haugland@seljord.kommune.no
  Navn:Pia Groven-Robertsen
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35051360
  Epost:pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-07-01 11:14