• Nye plassar og endring av plass ved hovudopptaket gjeld frå skulestart i august. Vi tek ikkje opp nye barn etter 1.mai.
  • Etteropptak blir gjennomført viss det er ledig kapasitet i barnehagane, og viss det blir frigjort plassar i løpet av barnehageåret. Søkarar som kjem inn etter hovudopptaket får tilbod om å stå på søkarliste viss det ikkje er kapasitet til nye opptak.
  • Ved hovudopptaker gir kommunen primært berre plass til barn som har rett til barnehageplass etter barnehagelova, det betyr dei barna som har fyllt eit år innan utgangen av november, eller har rett til plass etter lov om barnevernstenester eller har nedsett funksjonsevne.
  • Vi oppfordrar likevel til å søke om plass og bli sett på søkarliste sjølv om du ikkje kjem innanfor retten til barnehageplass. På den måten har vi oversikt over behovet, og kan fortløpande ta opp etter søkarlista viss det blir frigjort plassar.
  • Det er ein månads oppseiingsfrist.
  • Du vil berre kunne bruke elektroniske søknadsskjema for søknad om ny plass, endring av plass, og overføring til annan barnehage. Oppseiing er enno ikkje klart elektronisk, der må du enn så lenge bruke eit pdf-skjema. Viss du treng hjelp til å søke elektronisk, kan du få hjelp i barnehagen eller på kommunehuset.