Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Allemannsretten

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Allemannsretten tyder at du har rett til å ferdast fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha høve til å drive eit aktivt friluftsliv, samstundes som ein skal ta omsyn til grunneigaren. Derfor er det avgrensingar i denne retten, slik at ingen blir skadelidande.  

  Kriterium/vilkår

  • Du kan ferdast til fots, på ski, med sykkel eller hest i innmark (dette gjeld ikkje gardsplass, inngjerda hage og liknande) når marka er frosen eller snølagd, men ikkje i perioden 30. april til 14. oktober.
  • Du kan alltid ferdast på opparbeida sti.
  • Du kan bade frå ei strand i utmark eller frå båt når det skjer i rimeleg avstand frå hus eller hytte som nokon bur i.
  • Du kan dra i land ein båt på ei strand i utmark i ei kortare tid, men ikkje nytte kai eller brygge utan løyve frå eigaren.
  • Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men berre to døger om gongen, utan samtykke frå eigaren, og ikkje nærare hus eller hytte som nokon bur i, enn 150 meter (så sant du ikkje er på høgfjellet eller langt frå busetnader).
    
  • Du kan ikkje raste eller overnatte i innmark utan at du har samtykke frå eigaren.
  • Du kan ikkje ferdast med motorkøyretøy i utmark utan løyve frå kommunen.
  • El-sykkel blir rekna som motorkøyretøy. Du kan bruke el-sykkel i utmark der det ikkje er forboden.
  • Du kan ikkje fiske i ferskvatn eller jakte utan løyve.
  • Du kan ikkje gjere opp eld i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå spesielt friluftslova
  § 2 om kommunen sin rett til å regulere ferdsel i utmark
  § 3a om kommunen sin rett til å regulere ferdsel i innmark
  § 14 om tilgang til friluftsområde
  § 15 om kommunen sin rett til å regulere framferd i friluftsområde
  § 16 om kommunen sin rett til å sperre av somme utsette område
  § 40 om kommunen sin rett til å fjerne ulovlege stengsler, gjerde o.l.
  § 24 om klage til kommunen.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Friluftsloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført


  Skjema


  Vedlegg


 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:16

Tjenester