Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til barnevernstenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

  Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå barnevernlova §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

  Om du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, bør du melde ifrå til barnevernet.
  Du treng ikkje vere sikker på at noko er gale før du melder ifrå. Når du har sagt ifrå, er det  barnevernet sin jobb å vurdere korleis meldinga skal følgjast opp. Dei aller fleste som får hjelp frå barnevernet, får hjelpa heime. Omsorgsovertaking skjer berre i dei mest alvorlege tilfella.


  Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersoner)

  Gå til digitalt skjema for bekymringsmelding (For offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt)


  Slik melder du i frå

  Vi oppmodar at du brukar det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstenesta. Dersom du ikkje har moglegheit til å bruke det digitale skjemaet eller om du vil vera anonym overfor barnevernet, kan du laste ned eit meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntenesta i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendast i posten og ikkje via e-post.

  Skjema

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan éi veke, gjennomgå innkomne meldingar og vurdere om meldinga skal følgjast opp med undersøkingar. Du skal få ei stadfesting innan tre veker om at meldinga er teke imot. Dette gjeld ikkje når meldinga er klart grunnlaus.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
  Telefon:35 05 54 00
  Epost:post.barnevern@vest-telemark.no
  Postadresse:Barnevernsamarbeidet i Vest- Telemark, Granlivegen 1 A, 3850 Kviteseid
  Besøksadresse:Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid

  Kontaktpersoner

  Navn:Gunn Annie Hellestad
  Tittel:Barnevernsleiar
  Telefon:35 05 54 00
  Epost:post.barnevern@vest-telemark.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2021-03-03 13:07