MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
25.08.2015
seljord kommunevåpen
Plan, miljø og teknisk utval legg detaljreguleringsplan for Fv503-nye Dyrland bru til offentleg ettersyn jf. PBL§.12-10 i 6 veker i tidsrommet 24.08.-05.10.15.
28.08.2015
Skulearbeid
Gjennomsnittet i Seljord ligg på 43,9 poeng. Det er høgast i Telemark. Snittet nasjonalt ligg på 40,8. Grunnskolepoeng er eit samla mål for elevane sine karakterar i fag ved avslutninga av 10. trinn. Det er ein sum av alle talkarakterane i faga, både eksamen og standpunkt. Det blir brukt som kriterium for opptak til vidaregåande skule. Seljord kommune gratulerer Seljord ungdomsskule, heile grunnskulesektoren, og ikkje minst elevane i kullet!
26.08.2015
Felles legevaktnummer
Viktig melding:
Frå 1. september blir det opna eit felles legevaktnummer for heile Norge. Når du ringer 116 117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ringer du framleis 113.
26.08.2015
Vest-Telemark.no
Det er no det skjer, forarbeidet med kommunereforma i Noreg – og det er no du som innbyggjar har høve til å vera med å forme framtida til Vest-Telemark.
14.08.2015