MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
12.11.2014
Seljord kommunevåpen
Rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan er lagt ut på heimesida vår. Vi har og lagt ut framlegg til kommunale avgifter for 2015.
19.11.2014
seljord kommunevaapen
Rådmann Per Dehli, har fått permisjon i to år for å jobbe som prosessrettleiar for kommunereforma hos fylkesmannen i Telemark. Han startar opp i stillinga 1.1.2015 og har permisjon fram til 31.12.2016. Administrasjonsutvalet har fatta vedtak om at Kari Gro Espeland blir konstituert som rådmann i same periode.
19.11.2014
seljord kommunevaapen
Det er ledig inntil 80 % stilling som kontaktlærar på mellomtrinnet ved Seljord barneskule i tidsrommet 1.1.15-31.7.2015. ID-nr. 46.
Søknadsfrist er 5. desember.
18.11.2014
seljord kommunevaapen
Forstudie for "Lifjell rundt"-prosjektet er ferdig.
Forstudien og eventuell vidareføring til eit forprosjekt vil bli handsama av kommunestyret 29.1.15.
07.11.2014
31.10.2014