MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
22.04.2014
Seljord kommunevåpen
I januar 2015 skal alle arbeidsgjevarar levere a-meldinga. Meldinga erstattar fem av skjema som i dag leverast til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.
14.04.2014
seljord kommunevaapen
Seljord kommune har revidert 1. utgåve av skuleruta for 2014-15. Årsaka er samkøyring med den fylkeskommunale skuleruta og skuleskyssordninga gjennom Vestviken.Det betyr at skulestart har blitt flytt fram til torsdag 14.8.2014, at elevane får joleferie frå 19.12. i staden for 22.12. og at det blir lagt inn ekstra fridag for elevane fredag 15.5.15. Endringa medfører ikkje endring for barnehageåret. 1.barnehagedag vil framleis vere 18.august for alle nye barn.
11.04.2014
Brattefjell-Vindeggen
Landskapsverneområdet Brattefjell-Vindeggen er no på nett
04.04.2014
Sparebanken DIN
Ungdom frå Vest-Telemark som er elevar ved yrkesskule kan søke stipend frå dette legatet. Søknadsfrist 21. april.