MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
23.03.2014
Seljord kommunevåpen
I tråd med plan- og bygningslova §12-10 leggast forslag til reguleringsplan for Runningen ut til offentleg ettersyn. Føremålet med ny reguleringsplan er å endre delar av friområdet som i kommunedelplan for Seljord sentrum er sett av til bustadføremål. Reguleringsplanen ligger ute til offentleg ettersyn i perioden 24. mars – 5. mai 2014.

Påska 2014

15.04.2014
Påskeegg
Kommunehuset held ope til kl 12.00 onsdag 16.april.
Vi ynskjer alle innbyggjarar og tilreisande ei riktig god påske!
14.04.2014
seljord kommunevaapen
Seljord kommune har revidert 1. utgåve av skuleruta for 2014-15. Årsaka er samkøyring med den fylkeskommunale skuleruta og skuleskyssordninga gjennom Vestviken.Det betyr at skulestart har blitt flytt fram til torsdag 14.8.2014, at elevane får joleferie frå 19.12. i staden for 22.12. og at det blir lagt inn ekstra fridag for elevane fredag 15.5.15. Endringa medfører ikkje endring for barnehageåret. 1.barnehagedag vil framleis vere 18.august for alle nye barn.
11.04.2014
Brattefjell-Vindeggen
Landskapsverneområdet Brattefjell-Vindeggen er no på nett