MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
18.11.2015
Seljord kommunevåpen
Seljord kommune skal revidere trafikktryggleiksplanen for perioden 2016-2019.
Plan, miljø og teknisk utval vedtok i møte 04.11.15, sak 46/15, å legge planen ut på høyring.
25.11.2015
seljord kommunevåpen
Heimetenesta i Seljord kommune søker etter ein sjukepleiar i aktiv nattstilling i 60 %. Stillinga er eit vikariat med tilsetting så snart som mogleg og fram til 16.11.2016. Søknadsfrist er 7.12.15.
18.11.2015
seljord kommunevåpen
Seljord kommune har motteke tilskot frå Helsedirektoratet til styrking av det kommunale rusarbeidet i 2016. Signal frå regjeringa gjer at vi antar at tilskotsordninga vil halde fram dei næraste åra.
Stillinga som miljøterapeut er ledig for tilsetjing snarast og mellombels ut 2016.
Søknadsfrist 1.desember 2015
18.11.2015
Ordførarane markerer tunnelen
No har tunnelarbeidet i Mælefjelltunnelen kome eit langt steg vidare. På tysdag 17.11. kryssa dei kommunegrensa mellom Hjartdal og Seljord og det blei markert med ordførarane frå båe kommunane tilstades.