Allereie frå 1. juli kan du røyste over heile landet dersom du ikkje har høve til å røyste i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen. I perioden 1. juli til 3. september kan du også røyste frå utlandet. Hugs legitimasjon!

Tidlegrøysting 

Står du i manntalet?