Frå 3. juli til 9. august kan veljarar som ynskjer det, tidlegrøyste. Ein må vende seg til kommunen og avtale tid for å røyste. Førespurnaden kan rettast til kva kommune som helst. Hugs å ha med gyldig legitimasjon når du skal røyste.

Ta kontakt med Seljord kommune på telefon 35 06 51 00 (9-14) eller på e-postadresse post@seljord.kommune.no