Tilbodet

Hausten 2019 oppretta Seljord Fysikalske Frisklivssentral i kommunen. Dette er eit tilbod for alle som bur i kommunen og som ynskjer hjelp og støtte til å endre levevanar, anten på grunn av helseutfordringar eller er i fare for å utvikle livsstilrelaterte sjukdomar. Ein treng ikkje ha ei diagnose for å delta. Ein frisklivsresept inneheld 12 veker oppfylging  med helsesamtale, enkel testing av fysisk form og trening i grupper.
Samtalene er gratis, men gruppetilbodet i 12 veker kostar 400 kr. Er du interessert, ta kontakt med fastlegen din eller direkte med Ida på fysioterapi avdelinga, 3506 5273