Alle andre elevar og tilsette møter som vanleg på skulen.
Det er ikkje naudsynt for elevar i ventekarantene å teste seg, men dersom ein utviklar symptom på Covid-19 må ein kontakte helsesenteret for testing.
Det vil bli sendt ut meir informasjon på Visma når testresultatet til den tilsette er klart. Det er difor viktig å fylgje med på Visma i løpet av helga.
Familien til elevar i ventekarantene kan møte på skule og arbeid som vanleg.
Elevane i 8a, 10a og 10b får digital undervisning på Teams og eventuelle spørsmål kan rettast til kontaktlærar på trinnet.