Flatdal oppvekstsenter, skule:
Alle barn som skal starte på skulen til hausten er velkomne til innskriving onsdag 28.april 2021.
På grunn av smittevern vil sjølve innskrivinga foregå utandørs frå kl 11.00 til 12.30. Det er supert om foreldra fylgjer barna!


Seljord barne- og ungdomsskule:
Alle barn som skal starte på skulen til hausten er velkomne til innskriving fredag 9.april 2021.

På grunn av smittevern må vi dele barna i to grupper:

  • Ungar som går i Tussejuv barnehage skal kome mellom kl 9.00 - 10.30.
  • Ungar som går i Heddeli barnehage skal kome mellom kl 11.00 - 12.30.

For barn som ikkje går i barnehage kan familiane ringe til rektor Kjersti Bollerud , mob. 909 54 029 og avtale tidspunkt.

Alle må gå inn den grøne døra ved SFO når de kjem. Innskrivinga blir på SFO- basen.

Om det er mange som kjem på ein gong, må nokre vente utanfor grunna smittevern.

Helsing rektor Pia og rektor Kjersti