Leidningsnettet vil vera trykklaust i tidsrommet spylinga skjer. Det blir grumsete vatn etter spylinga, så vi rår til å reinse inntaksil og la vatnet renne til det vert klart igjen.