GODKJENDE VALLISTER TIL KOMMUNESTYREVALET 2019

Onsdag 29. mai vart vallistene til kommunestyrevalet 2019 godkjend av Valstyret i Seljord kommune.

Listene er også lagt ut til gjennomsyn i resepsjonen på kommunehuset i Seljord og på biblioteket på Granvin, i samsvar med vallova § 6-7.

Eventuelle klager sendast til valstyret via post@seljord.kommune.no innan 7. juni, i samsvar med vallova § 6-8.

LISTEFRAMLEGG TIL VAL 2019

Måndag 1. april 2019, klokka 12.00  har Seljord kommune motteke listeframlegg frå: 

Godkjende vallister vert kunngjort og lagt ut på heimesida etter at dei er handsama av valstyret innan 31.05.2019.