Alle dei 45 utvalde kulturlandskapa i Noreg, inkl. Hjartdal og Svartdal blir presentert i dette nyheitsbrevet frå Riksantikvaren. God reklame for bygdene våre! 

Les meir: https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2633629