"Det er unikt på landsbasis med et slikt regionalt fylkessenter, og det er gøy å være i førersetet. Dette er en historisk satsning fra fylkeskommunen, og det skjer først i Seljord".

Det sa prosjektleiar Øistein Brinck i Vestfold og Telemark fylkeskommune då han, saman med prosjektgruppa for etableringa av det nye regionale fylkessenteret, besøkte Seljord kommune sist torsdag. 

"Det viktigste for oss er å få til et godt fylkessenter i Seljord, der vi kan samarbeide om utviklingen i Øvre Telemark. Vi tror mer nærhet gir et bedre tjenestetilbud", seier Øistein Brinck, prosjektleiar og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima.

Pilotarbeidet vil vise korleis nær kontakt og samarbeid, også med eigne fylkeskommunalt tilsette som kjenner dei lokale tilhøva, kan skape positiv effektar og gode løysingar for heile regionen. Erfaringane frå pilotprosjektet i Seljord vil inngå i vurderinga rundt å etablere fleire fylkessentre. Eit slikt kartleggingsarbeid startar i 2022, med sikte på gjennomføring i 2023.

Dialog og grundig prosess
Ein grundig prosess er på plass for både å ivareta fylkeskommune si rolle som regional samfunnsutviklar og arbeidsgivar. Ein god dialog med Seljord kommune er blant føresetnadene.

Prosjektgruppa møtte difor rådmannen og ordføraren i Seljord kommune for å motta innspela deira.

"Vi er glade for at vi blir koblet på så tidlig i prosessen. 20 arbeidsplasser er veldig mye for oss, og vi heier på dette fylkessenteret og skal legge til rette for det vi kan legge til rette for," seier rådmann Rikke Raknes i Seljord kommune.

"For oss er det i denne fasen viktig å si noe overordnet om mulighetsrommet i vår kommune. Det er mange områder vi er sterke på. I og rundt Seljord har vi sterke miljøer innen teknologi og IT, vi har større konsulentmiljøer og entreprenærer, og kompetansemiljøer. Vi har også et sterkt kulturmiljø. Bredden er stor og vi jobber med utvikling på flere felt", seier Raknes.

Fylkessenteret skal få innhold
Prosjektgruppa skal no bruke dei neste vekene på å vurdere oppgåvene det regionale fylkessenteret kan løyse, konsekvensar av ulike moglegheiter og korleis fylkessenteret skal organiserast.

"Vi skal bruke tid nå på å finne den gode miksen av oppgaver. Vi har gode muligheter for å lykkes, og vi går en spennende høst i møte. Vi tar med oss innspillene fra Seljord og egne ledere når vi nå går i gang med å fylle fylkessenteret med innhold. Ingen ansatte skal flyttes med tvang. Vi baserer oss på frivillighet og nyansettelser, og vi vil skape varige og gode arbeidsplasser," seier Øistein Brinck.

Det er fylkestinget som fattar det endelege vedtaket. Saka kjem til behandling i desember 2021.

Lenke til informasjon om pilotprosjektet På denne nettsiden kan du følge med på pilotprosjektet.