Gjeldande f.o.m. 12. mars 2020:

  • Symjehallen i Seljord er stengt, gjeld for våren.
  • Granvin kulturhus med Seljord bibliotek og Sterke-Nils senteret er stengt f.o.m. kl 14.00 
  • SFO og alle barnhagar i kommunen stenger etter ordinær opningstid i dag, torsdag 12.3.20
  • Skulane er stengt f.o.m. fredag 13.mars, i tråd med nasjonale rettningsliner. Vi skal oppretthalde eit fysisk barnehagetilbod og småskuletilbod til utvalgde nøkkelpersonar.
    Vi kjem tilbake med informasjon om kven dette gjeld.
  • Vaksenopplæring og kulturskule er stengt.

Beredskapsleiinga har møte i dag kl 15.45, nærare informasjon kjem.

Nytt pr. 12.3.20 kl. 18.55:

  • Kommunehuset blir stengt for besøkande. I fyrste omgang gjeld dette for dei komande to vekene. Publikum kjem inn etter avtale og finn elles telefonnummer og informasjon på heimesida.
  • Sentralbordet er opent frå kl. 8-15.30 kvar dag i same periode

Informasjonsskriv frå Seljord kommune, pr. 12.03.20: Anbefaling til næringsliv, lag- og foreiningar og arrangørar Pr. kl 17.50

Informasjonsskriv frå Seljord kommune pr. 12.3.20 kl 18.00

----------

Situasjonen endrar seg raskt. Det som er rett i dag, kan bli endra på i morgon.

Alt skjer fort og vi klarar ikkje å halde alle oppdatert på alt til ein kvar tid. Vi oppmodar alle til å følgje med og oppdatera seg på utviklinga via: