Doseintervall, anbefalingar frå FHI:
FHI anbefalar at ein ventar 3-4 månadeer etter påvist koronainfeksjon før ein tek oppfriskningsdose. Dersom ein ønsker dose tidlegare kan ein få tilbod, men det er eit krav om at det har gått minimum 3 veker etter at ein har blitt frisk.  Det bør gå 4 månader mellom forrige dose med koronavaksine og oppfriskningsdosa. 

Du kan lese meir om kva for grupper som får tilbod om oppfriskingsdose på koronasidene våre under Vaksinasjon