Søknaden må leverast digitalt.
Elektronisk søknadsskjema om tilskot for kulturmidlar finn du på under Søk tenester/skjema a-å/ Kulturmidlar
Meir informasjon om ordninga finn du under Kultur, idrett og fritid - Tilskotsordningar

Ved spørsmål om denne ordninga eller andre tilskotsordningar for lag og organisasjonar,  kontakt kultursjef Asbjørn Storrusten, e-post; as@seljord.kommune.no / tlf; 917 95 785