Tilbodet omfattar

  • Heildøgns omsorgsteneste i bustad for funksjonshemma, Heddelitunet
  • Praktisk bistand /opplæring og hjelp i heimen for personar med funksjonshemming
  • Tilbod om aktivisering for funksjonshemma; mellom anna vaksenopplæring og tilrettelagt arbeid
  • Aktivitetssenteret