Generell dispensasjon for rutebuss, renovasjonsbil, mjølkebil og utrykningskøyretøy. Eventuelle søknadar om dispensasjon eller andre spørsmål om vegane rettast til Teknisk avdeling på tlf. 35065161.