Opningstider

Symjehallen er open frå etter haustferien og ut mars, for 2019-20: Open f.o.m. 14. oktober 2019 til og med 31.mars 2020. 

Tysdagar: 
Menn kl. 17.00 - 18.00 
Menn og kvinner kl. 18.00 - 20.00 
Kvinner kl. 20.00 - 21.00
Torsdagar: 
Symjing for småbarn: kl 17.00 - 19.30 i regi av Grenland rednings- og svømmeklubb
Barn som deltek kjem gratis inn mot at de melder seg på til Grenland rednings- og svømmeklubb. 
Påmelding og ytterlegare informasjon: Tlf. 46 46 89 64
Alle: kl 19.30 - 21.00
Fredagar: 
Alle kl. 17.00 - 21.00
Laurdagar: 
Alle kl. 11.00 - 15.00

Billettprisar og ordensreglar

Born/vaksne: Kr. 30/50. 
Klippekort for vaksen kr.400,- 10 klypp. 
Klippekort for born kr. 240,- 10 klypp.

Ordensreglar