Det blir tilbod om deltidsutdanning gjennom Fagskolen AOF til hausten. I Seljord er det er emna Arbeid med ungdom og Miljøarbeid retta mot folk med nedsett funkjsonsevne, men andre stadar i fylket har dei andre tilbod. Du kan lese meir her.