Beredskapsleiinga ynskjer å takke alle heimar i skule og barnehage for eit godt samarbeid så langt!


Vi har oppdaga nokre nye tilfelle gjennom testing, men ikkje så mange. Alt i alt har vi i underkant av 20 smitta dei siste to vekene. Me opplever no å ha ein mykje betre oversikt over smittebiletet.
I ettermiddag skal beredskapsleiinga møtast for å diskutere om det er nødvendig med fleire rundar med massetesting, og eventuelt andre tiltak.
Det er ikkje grunn til å avlyse planlagde arrangement.
Dei borna som har negativ hurtigtest skal gå på skulen og andre aktivitetar som normalt.

Helsesenteret jobbar med å kontakte dei som har fått positiv test. Dersom barnet ditt har fått ein positiv test, og du ikkje har høyrd noko frå Helsesenteret, må du ikkje vere redd for å ta kontakt. Målet er å få ringt til dei vi ikkje har snakka med i løpet av fredag ettermiddag/kveld.

Kommuneoverlegen ynskjer å understreke at dette ikkje er ein uventa situasjon. Samfunnet har opna opp, og dei som er i fare for å bli alvorleg sjuke av korona har fått tilbod om vaksinasjon. Dei aller fleste av desse har takka ja. Det er også fint å sjå at dei elevane mellom 12-15 år har lite smitte. Dette betyr at vaksinen verker, sjølv om dei berre har fått ein dose.

Vi vil kome ut med ei oppdatering etter møtet i beredskapsleiinga i ettermiddag.