Dei 3 har vore i same reisefylgje. Smittesporing er gjennomført, og alle nærkontaktar er varsla. Kommunen følger saken tett og oppmodar alle til å fylgje med på kommunen sine heimesider og Facebook-sider for oppdatert korona-informasjon.

Beredskapsleiinga.