Når ein er i ventekarantene gjeld dei same reglane som i vanleg karantene.  Det er ikkje naudsynt for barn i ventekarantene å teste seg, men dersom ein utviklar symptom på Covid-19 må ein kontakte helsesenteret for testing.  
Familien til barna/ dei tilsette er ikkje i ventekarantene.

Det vert dei næraste dagane avklart om dette vil påverke gjennomføringa av 17.mai-arrangement.

Ein oppmodar alle til å fylgje med på kommunen sine heimesider og Facebook-sider for oppdatert Korona-informasjon.

Beredskapsleiinga