Alle klasser ved Seljord barne- og ungdomsskule, utanom 6B, er no ute av ventekarantene. Tilsette og elevar i 6B er framleis i ventekarantene. Nokre nærkontaktar og husstandsmedlemmar må framleis vere i karantene/ventekarantene.

Beredskapsleiinga Seljord kommune