Teknisk etat melder om at det vert spyling av det kommunale leidningsnettet i perioden 8. til 11. juni, mellom kl: 22.00 og kl: 06.00. Det betyr at vatnet vert stengt mellom kl: 22.00 og kl: 06.00. Det kan bli brunt vatn og luft i vassleidningen etter spyling, så det kan vere lurt å tappe vatn i utvendig kran til vatnet er reint igjen. Vi beklagar ulempa dette medfører.