Vi gjer samstundes merksam på at ordninga med redusert foreldrebetaling no gjeld for både barnehage og SFO.Les meir om ordninga på SFO-sidene våre.
Vi har lagt ut eit nytt søknadsskjema som gjeld for både barnehage og SFO, så har du barn i båe ordningane, held det med å sende inn eit skjema. Ein må framleis søke på nytt kvart år.    Søknadsfrist 1.august  

Skuleruta for 2021-22 er lagt ut på skule- og barnehagesidene våre, sjå Barn og utdanning