Vi minnar om at søknadsfristen for å søke barnehageplass for komande barnehageår, 2024 - 25 er 1. mars. Les meir her.