Seljord kommune gjev tilskot for drift og administrasjon av frivillige lag, foreiningar og organisasjonar for 2021. I år vil kommunen prioritere tilskot til lag og foreiningar som i hovudsak har aktivitet for  barn, unge og eldre. Søknadsfrist 15. mars 2021. 

Les meir om tilskotsordningane her.  Søknadsskjema om tilskot for kulturmidlar finn du her.  

Papirskjema kan du få ved å vende deg til  kommunehuset;  post@seljord.kommune.no  eller tlf. 35 06 51 00.    

Ved spørsmål om desse ordningane eller andre tilskotsordningar - ta kontakt med kultursjef Asbjørn Storrusten,  as@seljord.kommune.no /tlf. 350 65 155.