Vi har til no hatt ein overgangsordning i fleire år der vi har ettersendt dokument på papir til verksemder/organisasjonar som ikkje har lese posten digitalt i Altinn. Dette har vore ein ekstra service frå kommunen. Det blir det det slutt på frå 1. juni 2021.

Post til verksemder blir sendt via sikker kanal til Altinn. Det er viktig at verksemder/organisasjonar registrerer ei e-postadresse i Altinn, slik at varsling om ny post kjem fram til mottakaren. Forutsett at verksemda har registrert e-postadressa si i Altinn, vil kommunen sende varsel på e-post om at ein har fått ei sending frå kommunen.

Merk at dette berre gjeld for post til verksemder/organisasjonar og ikkje til privatpersonar.
Privatpersoner får post frå kommunen til si valde digitale postkasse. Privatpersonar kan også reservere seg frå å få posten digitalt frå det offentlige. Det kan gjerast frå www.norge.no. Denne reservasjonsretten gjeld ikkje for verksemder.