Skattelister

Skatteliste Eigedomsskatt "Verk og bruk" blir lagt ut til offentleg ettersyn frå og med 1.mars til og med 21.mars.