Skattelister

Skatteliste Eigedomsskatt "Verk og bruk" for 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med 1.mars til og med 23.mars.