Dette gjeld dessverre fram til jul. Etter jul kan det bli endringar, det vil evnt. skje etter vurdering av korleis smittesituasjonen er da.

For meir informasjon:  Kontakt Seljord symjehall ved hallstyrar Arek Smich 405 80 310 eller kultursjef Asbjørn Storrusten 917 96 785