Det er ingen saker til samfunnsutvalet 27. september, så det møtet blir avlyst etter avtale med leiar for utvalet, Tone Reiten.

Referatsaker og delegerte saker kjem på det fyrste møtet i det nye utvalet etter konstituering – 8. november.