Rekkefølgen av vaksinasjonsgruppene, status og prognose for Seljord pr. veke 9.                                                       

Gruppe

Alder

Vaksine  

Dose 2/ Ferdigvaksinert

Merknadar

1

Bebuarar på sjukeheimen

Ferdigvaksinert

Ferdig

 

2

85 år og eldre                   

Ferdigvaksinert

Ferdig

 

3

75-84 år 

Ikkje vaksinert

 

 

4

65-74 år og enkelte personar med høg risiko 18-64 år

Ikkje vaksinert

 

Skal ha vaksina Pfizer-BioNTech, men kommunen har ikkje fått vaksina  til denne gruppa pr. veke 9

5

55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand

Blir innkalla til vaksinasjon veke 10/ 11

+ 12 veker

Vaksinasjon med vaksina AstraZeneca

6

45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand

Ikkje avklara, 

 

 

7

18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand

Ikkje avklara, 

 

 

8

Alder 55-64 år 

Ikkje avklara,

 

 

9

Alder 45-54 år 

Ikkje avklara,

 

 

10

Alder 18-44 år

Ikkje avklara,