Etter kontakt med Miljødirektoratet har Renovest fått råd om å halde avfallsmottak/ attvinningsstasjonar opne for publikum.  Her finn du opningstider og restriksjonar
Det er også viktig å hugse kjeldesortering i desse dagar, her kan du lese skrivet frå Renovest om kjeldesortering i koronaens tid.
Renovest får ein del spørsmål kring ordninga med eigen dunk for plastavfall og at plasten skal i plastposar oppe i den. Hushalds- og emballasjeplast - her får du svar.