Søknadsfristen for å søke om redusert betaling for SFO og barnehage er vanlegvis 1.august, men vi utvidar fristen til 15.august for foreldre til elevar på 3. og 4. trinn.

Ein kan søke om redusert betaling for både SFO- og barnehageplass seinare og, men vil då få vedtak frå 1. i neste månad.

Du kan lese meir om ordningane på barnehagesidene og SFO-sidene våre. Der finn du og lenker til Foreldreportalen Visma for barnehage og skule/SFO. Dei same lenkene til Foreldreportalen for barnehage og skule/SFO finn du under Søk tenester/Skjema a-å