17.mai-program Seljord 2020

09.00  Flaggheising på Nutheim (livesending)
           Flatdal skulekorps spelar

09.00   Flaggheising ved Granvin kulturhus
            Seljord Skulemusikk spelar.

10.45   Veteranbilkortesje frå Kommunehuset – Seljord kyrkje– Nesbukti - Kommunehuset
            Dei som ynskjer kan «henge seg på».

11.00  Hærmannsbautaen, Landstadmonumentet, Nesbukti (livesending)           

 • Kransnedlegging Hærmannbautaen
  Appell v/ ordførar Beate Marie Dahl Eide
 • Kransnedlegging og markering av Landstad-jubilèet
  Appell v/ soknerådsleiar Bergit Telnes Lisleåsheim           
 • Seljord Skulemusikk spelar           
 • Veteranbil-kortesja går vidare frå Kyrkja til Nesbukti           
 • Seljord Skulemusikk og Seljord juniorspelemannslag spelar på Nesbukti og Nestunet
 • Veteranbil-kortesja går vidare frå Nesbukti til Kommuneshuset

11.00   Flaggheising ved Steinmoen, Åmotsdal
            Appell ved Gunhild Teigland Kleivi

11.30  Køyretøy-tog frå kyrkja i Åmotsdal til Sneie og tilbake

13.00  Heile landet syng «Ja, vi elsker»

14.45  Mikrogudsteneste frå Seljord kyrkje v/ sokneprest Dag Harald Undheim (livesending)

15.00  Felles kulturprogram (livesending)

 • Tale for dagen v/ ordførar Beate Marie Dahl Eide  
 • Seljordsongen
 • Innslag frå 7. klassene v/ Seljord barne- og ungdomsskule og Flatdal oppvekstsenter
 • Johannes Rønjom Rue m/band
 • Utdeling av Kulturprisen og Kulturstipendet v/ ordførar
 • Kveing v/ Gisle Snarteland, og Mari Lia
 • Utdeling av Hurraprisen
 • Ja, vi elsker

Undervegs i sendinga vil det mellom anna kome innslag frå dei ulike arrangementa som har vore i løpet av dagen og frå skulane og barnehagane si 17.mai-feiring fredag 15.mai.

Alle livesendingar kan sjåast medan dei skjer, men dei vert òg lagt ut som eigne sendingar når dei er avslutta slik at det er mogeleg å sjå også i etterkant.

Felleskomitèen for 17.mai i Seljord kommune:
Ordførar Beate Marie Dahl Eide
Varaordførar Sondre Aasan
Kultursjef Asbjørn Storrusten
Leiar i 17.mai-komitèen for Seljord: Grete Venås
Leiar i 17.mai-komitèen for Flatdal: Sara Telnes Aase
Leiar i 17.mai-komitèen for Åmotsdal: Lone Haugen Kultan

Teknisk ansvarleg; Hans Inge Hagen, Jack Hagen