Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 10. juni kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset  

Samfunnsutval:
Onsdag  9. juni kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Velferdsutval:
Tysdag 3. juni kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 8. juni kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Eldreråd:
Tysdag  8. juni kl. 13:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyret:
Torsdag 17. juni kl. 09.00 i gamlesalen, Granvin kulturhus

Sakspapira vert lagt ut her og på kommunehuset.

I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.  Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på her

 

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar