Formannskap/økonomiutval:
Torsdag 19. august kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Samfunnsutval:
Onsdag  25. august kl. 09.00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Velferdsutval:
Tysdag 24. august kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Administrasjonsutval:
Onsdag 18. august kl. 09:00 i kommunestyresalen, Kommunehuset

Sakspapira vert lagt ut her og på kommunehuset.

I starten av alle kommunestyremøta, før møtet startar formelt, blir det sett av inntil 30 minutt til offentleg spørjetime. Alle innbyggjarane i kommunen kan stille spørsmål. Ein kan levere inn spørsmåla skriftleg til ordføraren eller stille dei direkte i møtet.  Kommunestyremøte kan du fylgje på web tv på her

 

Beate Marie Dahl Eide
Ordførar