Saka gjeld fylgjande namn med variantar av skrivemåtar:

  • Hønse / Hønseåi / Hønsåa (elv)
  • Hønså (bru)
  • Hønsegjuvet / Hønsejuvet / Hønsågjuvet / Hønsåjuvet (juv)
  • Hønsevatni / Hønsevatna (tjern)
  • Hønsevassdalen (dal)
  • Hønsehelleren (heller)

Eventuelle merknader til skrivemåte kan sendast til Seljord kommune, Samfunnsutvikling og drift innan 1.3.22.