Det også avdekka andre lekkasjar i same området. Abonnentar er varsla, og arbeidet vil bli sett i gang straks. Seljord kommune ber om forståing for at arbeidet vart meir omfattande enn vi hadde sett føre oss. Vi skal sikre trygg vassforsyning til abonnentane ved å produsere godt og sikkert vatn på det nye vassverket på Vallar. Utfordringane kjem når nærare 50 år gamle rør sprekk og vi må grave fleire meter ned i bakken enn vi hadde aning om. Vi håpar at arbeidet vil vere ferdig i løpet av veke 25.

Når dette no skjedde, så kan vi vere svært takksame for at det ikkje er ein festivalsommar i Seljord. Dei toppane med stort vassforbruk som skjer under festivalane, ville hatt innverknad på vassforsyninga til abonnentane i Seljord. Seljord kommune ber om orsaking og forståing for at dette fører til ulemper for innbyggjarane og publikum.