NAV VEST-TELEMARK
NAV Vest –Telemark har fylgjande opningstider :

NAV lokasjonen i Seljord vere open for droppinn tysdag kl 1000-1400.
Alle andre dagar er det kun avtalte møter

TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 1000-1400
VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV
RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE TIL HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS
Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333
ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar
Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid
Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 95 52 11 42 Kristine Haug Deilrind
IA –Rådgjevar : 99449230 Olav Aalandslid

DIREKTE NR TIL :
TELEFONLISTE Seljord – STATLEGE YTINGAR
ANNE BJØRGUNN NORDJORE TLF 45397236
ANITA HAUGEN​ TLF41275964
ANNE BIRGIT SOLLID​TLF 41278627
ANNETTE ØYA TVEITEN TLF 41277059
ODDNY COX ​​TLF 94987368
Gerd Kari Skaalen, NAV leiar 95832211,Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN