Radioprogrammet EKKO snakka om luftferda i går, og laurdag 28. november blir det stor markering i Seljord. Frå ca kl 12:00 byr Granvin kulturhus og Kunstlåven på eit arrangement med variert innhald, m.a. Sigrid Aase trio, danseforestillinga Rosepainting og foredrag ved Norsk Teknisk Museum om gassballongar og brevduer.  Seljord Sogelag, Seljord turlag, Seljord kunstforening, Seljord kommune og franske aktørar samarbeider om gjennomføringa, arrangementet vert nærare annonsert