Offentleg ettersyn: Kommunedelplan for helse og omsorg 2022-34. Frist 8.5.22

Publisert
Helse og omsorg Ill. Colourbox

Helse og omsorg Ill. Colourbox

Seljord kommunestyre vedtok i møtet 17.2.2022 å leggje forslag til kommunedelplan for helse og omsorg ut til offentleg ettersyn i seks veker. 
Helse- og omsorgsplan 2022-2034 skal gjelde for alle barn, unge, vaksne og eldre som bur i Seljord kommune, uavhengig om dei mottar omsorgstenester eller ikkje. Planen har eit tidsperspektiv på 12 år. 
Du kan lese meir på nettsida vår under høyringar