Det vil bli ein del øvingsaktivitet frå naudetatane  i Seljord frå kl 08.00 og fram til ca kl 15.00 den 05.12 Øvingane vil skje i områda Sinnesodden, Folkehøgskulen og Århus / Gvammen. Ein ber publikum forhalde seg til utrykkingskjøretøy som om det er reelle hendingar.